Աշակերտական Խորհուրդ

Նախագահ- Վանուշ Հարությունյան

Քարտուղար- Արամ Հարությունյան