Աշակերտական Խորհուրդ

Նախագահ- Նելլի Դովլաթյան

Քարտուղար- Քրիստինա Գրիգորյան