Ծնողական խորհուրդ

Նախագահ- Սուսաննա Հովհաննիսյան

Քարտուղար — Նվարդ Գևորգյան