Ֆինանսատնտեսական գործունեություն

IV  ԵՌԱՄՍՅԱԿ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՅՈՒՆ  finansakan hashvetvutyunfinansakan hashvetvutyun1finansakan hashvetvutyun2finansakan hashvetvutyun3

finansakan hashvetvutyun Finansakan hashvetvutyun+2 finansakan hashvetvutyun Finansakan hashvetvutyun   — 12.07.20191t.

Գնումների   պլան 2019    

Նախահաշիվ  2019

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-19.04.2019թ.

1.ԵՌԱՄՍՅԱԿ

Հաշվետվություն 1 Հաշվետվություն 2 Հաշվետվություն 3 Հաշվետվություն 4

31.01.2019թ finansakan hashvetvutyun 2019 , 1 , 2 , 3 , 4, 5  , 6

 

NAXAHASHIV   20.12.2018

III եռամսյակ

15.10.2018t. — 41+000130001200011+5231+0002

 

II եռամսյակ

09.07.2018t.hashvetvutyun1+1+00011+00022345200013000110.04 Microsoft Office Word 3421

 

Document (2) Microsoft Office Word Document (3) Microsoft Office Word Document (4) Microsoft Office Word Document

 

Doc3-cnumneri plan, Doc2-1-naxahashiv,Doc1-cragrayin cucanish-  30.03.2018

 

Scan Scan1 Scan2 Scan3 Scan4    hashvetvwutyun 17.11.2017     

 

hashvetvutyun — 14.04.2017 hashvetvutyun — 2 hashvetvutyun — 3 hashvetvutyun — 4

Նախահաշիվ և հաստիքացուցակ    s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s14-25,01,2017թ.

Նախահաշիվ   և հաստիքացուցակ 2017      Doc5+1 Doc5+2 Doc5+3 Doc5+4

hashvetvutyun

II եռամսյակ

   — 13.07.2017-Doc4Doc3Doc2Doc5

hashvetvutyun

III եռամսյակ-03.10.2017-   D4-1 D3-1 D2-1 D1-1

nax1234 nax12345 nax123 nax12 nax1-Հաշվետվություն 14.12.2017